O nas

Wobec ponad 20-letniej pracy w Centrum Onkologii- Instytucie w Warszawie, leczenie chorych onkologicznych i proktologia stanowią podstawową działalność i główny kierunek zainteresowań dr n. med. Grzegorza Nawrockiego. Zagadnienia związane z szeroko pojętą chirurgią ogólną uzupełniają spektrum zainteresowań jego praktyki lekarskiej.
 
Dr n. med. Grzegorz Nawrocki podjął pracę w warszawskim Centrum Onkologii w 1994 roku, po 9-ciu latach działalności w obszarach transplantologii i chirurgii ogólnej. Początkowo jego działalność lecznicza skupiała się na pacjentach z nowotworami przewodu pokarmowego. Wśród leczonych dominowali chorzy z rakiem i jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy), żołądka i wątroby.
W latach 2005-2018 pracował w prowadzonej przez dr n.med. Andrzeja Cichockiego Klinice Onkologicznej Centrum Onkologii w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15, a więc w ośrodku onkologicznym o najbogatszej i najdłuższej w Polsce historii. Zajmował się szerokim zakresem chirurgicznego leczenia nowotworów (piersi, jelita grubego, odbytnicy, wątroby, trzustki, nerek i nadnerczy oraz guzów neuroendokrynnych), kojarząc ich leczenie chirurgiczne z dostępną na miejscu radioterapią i chemioterapią. Od kwietnia 2012 przez dwa i pół roku, dr n. med. Grzegorz Nawrocki sprawował obowiązki  Pełnomocnika Dyrektora Centrum Onkologii do spraw Kliniki Onkologicznej przy Wawelskiej 15.
 
W październiku 2018 roku dr Grzegorz Nawrocki został oddelegowany przez Dyrekcję Centrum Onkologii-Instytutu do Siedlec celem uruchomienia nowopowstałego w tym mieście regionalnego ośrodka onkologicznego - Siedleckiego Centrum Onkologii. Ośrodek ten pozostaje w strukturach tamtejszego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego a działalność swą rozpoczął  w grudniu 2018 roku. Dysponuje 4-ma oddziałami po 21 łóżek każdy (oddziały chirurgii onkologicznej, radioterapii i onkologii klinicznej), przychodnią z 20-ma gabinetami zapewniającymi onkologiczną ambulatoryjną opiekę wielospecjalistyczną oraz czternastostanowiskowym „Szpitalem Dziennym” do prowadzenia chemioterapii ambulatoryjnej. Wyposażenie Zakładu Radioterapii w nowoczesny sprzęt firmy Varian umożliwia napromienianie chorych (tele- i brachyterapia) zgodne ze światowymi standardami. Pełne możliwości diagnostyczne zapewniają najnowszej generacji tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, PET-CT z dodatkową opcją skanera, scyntygraf, Pracownia Medycyny Nuklearnej i doskonale wyposażona szerokoprofilowa  Pracownia Endoskopowa. W skład zespołu specjalistów pracujących w Siedleckim Centrum Onkologii wchodzą, oprócz dr G.Nawrockiego, inni wieloletni pracownicy warszawskiego Instytutu Onkologii oraz doświadczeni specjaliści miejscowi przez tą instytucję wyszkoleni. Zrozumiałe jest więc, że działalność lecznicza, diagnostyczna, profilaktyczna i edukacyjna Siedleckiego Centrum Onkologii jest i będzie prowadzona w ścisłej współpracy z Centrum Onkologii- Instytutem w Warszawie. 
 
Obecnie przyjęcia do tego dużego szpitala onkologicznego odbywają się praktycznie w ciągu kilku- kilkunastu dni, gdyż kolejka chorych do leczenia nie przekracza możliwości jego efektywnej codziennej pracy.
 
W swojej osobistej  praktyce klinicznej dr n.med Grzegorz Nawrocki zajmuje się leczeniem raka przewodu pokarmowego (raka jelita grubego- okrężnicy i odbytnicy, żołądka, wątroby, trzustki), raka piersi, nowotworów skóry (rak skóry, włókniaki, tłuszczaki, guzy i owrzodzenia skóry). Od lat zajmuje się również proktologią, lecząc między innymi żylaki odbytu (choroba hemoroidalna), szczeliny odbytu, świąd odbytu. W związku z radykalnymi zmianami w swej działalności wynikającymi z „przenosin do Siedlec”, Grzegorz Nawrocki zapewnił swoim chorym  trzy różne możliwości kontaktu, poprzez:
 
1/. Swój prywatny Gabinet Lekarski w Warszawie przy ulicy Dereniowej 2A w lokalu 212 (www.onkologia.waw.pl)
 
2/. Zespół Chirurgii Jednego Dnia „Medica” w Siedlcach przy ulicy Brzeskiej 131
 
oraz
 
3/. Poradnię Chirurgiczną w Wojewódzkim Szpitalu Mazowieckim w Siedlcach przy ulicy Poniatowskiego 26, gdzie przyjęcia odbywają się we środy w ramach umowy z NFZ

 

Dr n. med. Wojciech W. Rogowski kieruje Kliniką Urologii i Urologii Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, zajmującą się pełnoprofilową diagnostyką, profilaktyką i leczeniem chorób układu moczowo-płciowego. Uprzednio, przez wiele lat, kierował Oddziałem Zabiegowym Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Instytutu Onkologii na  warszawskim Ursynowie. Należy do lekarzy najbardziej znanych i poważanych w środowisku onkologiczym. 

Gabinet Lekarski Grzegorz Nawrocki

ul. Dereniowa 2A, lok. 212

Warszawa, Ursynów

zobacz na mapie