O nas

Wobec wieloletniej pracy w Centrum Onkologii-Instytucie w Warszawie, leczenie chorych onkologicznych stanowi postawową część działalności i główny kierunek zainteresowań dr n. med. Grzegorza Nawrockiego i dr n. med. Wojciecha W. Rogowskiego. Zagadnienia związane z szeroko pojętą chirurgią ogólną i urologią oraz proktologia stanowią niezbędne uzupełnienie ich praktyki.

 

Dr n. med. Grzegorz Nawrocki objął 1-go października  2018 roku stanowisko kierownika nowo powstałego Centrum Onkologii​ w Siedlcach i jednocześnie ordynatora Oddziału Chirurgii Onkologicznej tej placówki. Siedleckie Centrum Onkologii będzie znaczącym wzmocnieniem  krajowej Sieci Onkologicznej. W jego skład wchodzą oddziały chirurgii onkologicznej, chemioterapii i radioterapii (łącznie 84 łóżka) oraz analogiczne poradnie specjalistyczne. Będzie dysponował pełnymi możliwościami nowoczesnej diagnostyki onkologicznej, w tym tomografem komputerowym, rezonansem magnetycznym, PET-CT i pracownią izotopową. Oczywistym wzmocnieniem możliwości diagnostyczno-leczniczych Ośrodka jest cała baza diagnostyczno-lecznicza jednostki macierzystej - Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach

Uprzednio przez 24 lata dr Grzegorz Nawrocki pracował w warszawskim Centrum Onkologii-Instytucie. Przez pierwsze 10 lat skupiał się głównie na leczeniu nowotworów przewodu pokarmowego w „ursynowskiej części” Instytutu.

Od 2005 roku dr Grzegorz Nawrocki pracował w wieloprofilowej  Klinice Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych Centrum Onkologii w Warszawie przy ul. Wawelskiej 15, a więc w ośrodku onkologicznym o najbogatszej i najdłuższej w Polsce historii. Szpital ten został wybudowany ze składek społeczeństwa polskiego w hołdzie Marii Skłodowskiej-Curie w latach trzydziestych ubiegłego wieku, stając się zalążkiem onkologii polskiej. Zajmuje się szerokim zakresem chirurgicznego leczenia nowotworów, kojarząc ich leczenie w razie potrzeby z dostępną na miejscu radioterapią i chemioterapią. Od kwietnia 2012, przez dwa i pół roku, dr n. med. Grzegorz Nawrocki sprawował obowiązki Pełnomocnika Dyrektora Centrum Onkologii - Instytutu do spraw Kliniki Onkologicznej przy ulicy Wawelskiej 15.  Dr n. med. Grzegorz Nawrocki zajmuje się leczeniem raka przewodu pokarmowego (raka jelita grubego- okrężnicy i odbytnicy, żołądka, wątroby, trzustki), raka piersi, nowotworów skóry (rak skóry, włókniaki, tłuszczaki, guzy i owrzodzenia skóry). Od lat zajmuje się również proktologią, lecząc międzi innymi żylaki odbytu (choroba hemorroidalna), szczeliny odbytu, świąd odbytu

 

Dr n. med. Wojciech W. Rogowski kieruje Kliniką Urologii i Urologii Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, zajmującą się pełnoprofilową diagnostyką, profilaktyką i leczeniem chorób układu moczowo-płciowego. Uprzednio, przez wiele lat, kierował Oddziałem Zabiegowym Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Instytutu Onkologii na  warszawskim Ursynowie. Należy do lekarzy najbardziej znanych i poważanych w środowisku onkologiczym. 

Gabinet Lekarski Grzegorz Nawrocki

ul. Dereniowa 2A, lok. 212

Warszawa, Ursynów

zobacz na mapie