dr n. med. Grzegorz Nawrocki

Nasi lekarze

dr-grzegorz-nawrocki

dr n. med.
Grzegorz Nawrocki

onkolog, chirurg, proktolog

Więcej

dr-wojciech-rogowski

dr n. med.
Wojciech W. Rogowski

urolog

Więcej

dr n. med. Grzegorz Nawrocki

Dr n. med. Grzegorz Nawrocki podjął pracę w warszawskim Centrum Onkologii w 1994 roku, po 9-ciu latach działalności w obszarze chirurgii ogólnej i transplantacyjnej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wobec 27-lat pracy w Centrum Onkologii- Instytucie w Warszawie, leczenie chorych onkologicznych stanowi podstawową działalność i główny kierunek zainteresowań dr n. med. Grzegorza Nawrockiego. Zagadnienia związane z szeroko pojętą chirurgią ogólną i proktologią uzupełniają spektrum zainteresowań jego praktyki lekarskiej.

W latach 2012-2014 dr Grzegorz Nawrocki sprawował obowiązki Pełnomocnika Dyrektora Centrum Onkologii do spraw Kliniki Onkologicznej przy Wawelskiej 15. W październiku 2018 roku objął stanowisko Kierownika nowo powstałego Siedleckiego Centrum Onkologii oraz Ordynatora tamtejszego Oddziału Chirurgii Onkologicznej. Po zorganizowaniu współpracy oddziałów chirurgii, radioterapii i chemioterapii, zapewniającej skojarzone leczenie nowotworów zgodne z aktualnymi  światowymi wytycznymi, w marcu 2020 roku powrócił do macierzystej Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie przy ulicy Wawelskiej 15. 

Dr Grzegorz Nawrocki w swojej praktyce onkologicznej zajmuje się leczeniem przede wszystkim raka przewodu pokarmowego (raka jelita grubego- okrężnicy i odbytnicy, raka żołądka, wątroby, trzustki), raka  nadnerczy,  raka piersi oraz guzów neuroendokrynnych. U większości chorych leczenie chirurgiczne jest kojarzone z  radioterapią i chemioterapią stosowanymi nierzadko przed zaplanowaną operacją (leczenie neoadjuwantowe). Od lat pracuje jako również jako proktolog.

dr n. med. Wojciech W. Rogowski

Dr n. med. Wojciech W. Rogowski kieruje Kliniką Urologii i Urologii Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137. Zajmuje się profilaktyką, pełnoprofilową diagnostyką i leczeniem chorób układu moczowo-płciowego. Leczenie operacyjne raka nerki, raka prostaty, raka pęcherza moczowego, raka moczowodu, raka prącia i nowotworów jąder kojarzy często z radioterapią i chemioterapią. Dr Wojciech Rogowski uprzednio przez wiele lat kierował Oddziałem Zabiegowym Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Instytutu Onkologii na warszawskim Ursynowie. Należy do grupy lekarzy najbardziej znanych i poważanych w polskim środowisku medycznym.