dr n. med. Grzegorz Nawrocki

Nasi lekarze

dr-grzegorz-nawrocki

dr n. med.
Grzegorz Nawrocki

onkolog, chirurg, proktolog

Więcej

dr-wojciech-rogowski

dr n. med.
Wojciech W. Rogowski

urolog

Więcej

dr n. med. Grzegorz Nawrocki

Kwalifikacje zawodowe:
1985 – ukończenie studiów medycznych i uzyskanie Dyplomu Lekarza
1987-1989 – szkolenia indywidualne (Akademia Medyczna) i grupowe (Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego) z zakresu badań ultrasonograficznych
1988 – uzyskanie I stopnia specjalizacji z chirurgii ogólnej
1992 – uzyskanie II stopnia specjalizacji z chirurgii ogólnej
1992 – nadanie tytułu doktora nauk medycznych (nagrodzona rozprawa doktorska dotyczyła tematów immunologii, transplantologii i mikrochirurgii), promotor: prof. dr hab. Wojciech Rowiński
1997 – uzyskanie II stopnia specjalizacji z chirurgii onkologicznej
2000 – ukończenie Podyplomowego Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej (Akademia Medyczna oraz Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
od 2000 roku praca w charakterze wizytatora szpitali w procesie ich akredytacji prowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z siedzibą w Krakowie
w latach 2015-2017 kilkakrotne szkolenia krajowe i zagraniczne z zakresu chirurgii laparoskopowej jelita grubego

Doświadczenie zawodowe:
1985 – ukończenie Studiów Medycznych na I Wydziale Lekarskim Warszawskiej Akademii Medycznej
1985-1991 – praca na stanowisku asystenta Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Nowogrodzka 59; kierownik kliniki: prof. dr hab. Wojciech Rowiński
1991-94 – praca na stanowisku asystenta II Kliniki Chirurgicznej Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie, ul. Szaserów 128; kierownik kliniki: prof. dr hab. Henryk Płachta
1994-2005 roku Adiunkt Kliniki Nowotworów Jelita Grubego Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5; kierownik kliniki: prof. dr hab. Marek P. Nowacki
od lutego 2005 pracuje w obecnej Klinice Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie przy ulicy Wawelskiej 15 w Warszawie, kierownik oddziału: dr n. med. Andrzej Cichocki
od 1988 prowadził samodzielne badania ultrasonograficzne

– od kwietnia 2012, przez 2,5 roku, dr Grzegorz Nawrocki sprawował obowiązki Pełnomocnika Dyrektora Naczelnego Centrum Onkologii – Instytutu do spraw Kliniki Onkologicznej przy ulicy Wawelskiej 15
– od października 2018 do lutego 2020 roku dr Grzegorz Nawrocki pracował w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach na stanowiskach kierownika nowo powstałego Siedleckiego Centrum Onkologii i ordynatora tamtejszego Oddziału Chirurgii Onkologicznej

dr n. med. Wojciech W. Rogowski

Kwalifikacje zawodowe:
1983 – uzyskanie Dyplomu Lekarza
1987 – uzyskanie I stopnia specjalizacji z chirurgii ogólnej
1990 – uzyskanie II stopnia specjalizacji z urologii
1995 – nadanie tytułu doktora nauk medycznych (rozprawa doktorska dotyczyła leczenia chirurgicznego chorych na nowotwory jądra), promotor: prof. dr hab. med. Grzegorz Madej

Doświadczenie zawodowe:
1983 – ukończenie Studiów Medycznych na I Wydziale Lekarskim Warszawskiej Akademii Medycznej
1984-91 – praca w Oddziale Urologicznym Szpitala Wolskiego w Warszawie, ul. Kasprzaka 17, Ordynator Oddziału: prof. dr hab. med. Andrzej Musierowicz
1991-98 – praca na stanowisku st. asystenta a następnie adiunkta Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5; Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Grzegorz Madej
od 1998 do 2007 roku – Kierownik Oddziału Zabiegowego Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, ul. W.K. Roentgena 5; Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Tomasz Demkow
od października 2007 roku – Kierownik Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, ul. Wołoska 137