O nas

dr n. med. Grzegorz Nawrocki

Dr n. med. Grzegorz Nawrocki podjął pracę w warszawskim Centrum Onkologii w 1994 roku, po 9-ciu latach działalności w obszarze chirurgii ogólnej i transplantacyjnej. Początkowo jego działalność lecznicza skupiała się na pacjentach z nowotworami przewodu pokarmowego, a wśród leczonych dominowali chorzy z rakiem jelita grubego (okrężnicy i odbytnicy), żołądka i wątroby.

Wobec 27-letniej pracy w Centrum Onkologii- Instytucie w Warszawie, leczenie chorych onkologicznych stanowi podstawową działalność i główny kierunek zainteresowań dr n. med. Grzegorza Nawrockiego. Zagadnienia związane z szeroko pojętą chirurgią ogólną i proktologią uzupełniają spektrum zainteresowań jego praktyki lekarskiej.

Od 2005 roku pracuje w prowadzonej przez dr n. med. Andrzeja Cichockiego Klinice Chirurgii Onkologicznej i Guzów Neuroendokrynnych Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie przy ulicy Wawelskiej 15. Zajmuje się szerokim zakresem chirurgicznego leczenia nowotworów (piersi, jelita grubego, odbytnicy, wątroby, trzustki, nerek i nadnerczy oraz guzów neuroendokrynnych), kojarząc ich leczenie chirurgiczne z dostępną na miejscu radioterapią i chemioterapią.

Od kwietnia 2012 przez dwa i pół roku, dr Grzegorz Nawrocki sprawował obowiązki Pełnomocnika Dyrektora Centrum Onkologii do spraw Kliniki Onkologicznej przy Wawelskiej 15. W październiku 2018 roku objął stanowisko Kierownika nowo powstałego Siedleckiego Centrum Onkologii oraz Ordynatora tamtejszego Oddziału Chirurgii Onkologicznej. Po zorganizowaniu współpracy oddziałów zapewniającej skojarzone leczenie nowotworów zgodne z aktualnymi wytycznymi, w marcu 2020 roku zdecydował o powrocie do macierzystej Kliniki przy ulicy Wawelskiej.

W swojej praktyce klinicznej dr n. med Grzegorz Nawrocki zajmuje się leczeniem przede wszystkim raka przewodu pokarmowego (raka jelita grubego- okrężnicy i odbytnicy, żołądka, wątroby, trzustki) i raka piersi. Od lat zajmuje się również proktologią, lecząc między innymi żylaki odbytu (choroba hemoroidalna), szczeliny odbytu, świąd odbytu.

Dr n. med. Wojciech W. Rogowski kieruje Kliniką Urologii i Urologii Onkologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, zajmującą się profilaktyką, pełnoprofilową diagnostyką i leczeniem chorób układu moczowo-płciowego.

Uprzednio przez wiele lat kierował Oddziałem Zabiegowym Kliniki Nowotworów Układu Moczowego Instytutu Onkologii na warszawskim Ursynowie. Należy do lekarzy najbardziej znanych i poważanych w polskim środowisku onkologicznym.